Dla kierowców

  •  Program Reedukacyjny dla osób szkodliwie pijących

    Program reedukacyjny skierowany jest między innymi do kierowców, którym wstrzymano uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.