III Elementarz czyli program siedmiu kroków

opitu

III Elementarz czyli program siedmiu kroków

Dla:

 • Uczniów starszych klas szkoły podstawowej
 • Uczniów gimnazjum
 • Uczniów pierwszych klas szkół średnich
 • Wychowanków  świetlic,  klubów  profilaktycznych
 • Wychowawców, pedagogów, rodziców

 

Zamierzone efekty:

 • Zwiększenie wiedzy nt. środków psychoaktywnych
 • Alkoholizm jako choroba
 • Wartości dla których warto żyć
 • Nabycie umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku
 • Nabycie postawy abstynenckiej i umiejętności trzeźwej zabawy
 • Wyposażenie wychowawców w warsztat pracy profilaktycznej z młodzieżą

 

Ramowy program:

 • Wartości dla których warto żyć – poszukiwanie szczęścia
 • Chemiczna pułapka
 • Używanie i nadużywanie
 • Uzależnienie jest śmiertelną chorobą
 • Alkohol i nasze uczucia
 • Sztuka odmawiania
 • Zdrowe i dobre życie
 • Spotkanie z rodzicami i radą pedagogiczną

 

  Organizacja:

 • grupa uczestników 12-15 osób
 • większa sala, projektor z rzutnikiem, forma pracy: warsztaty, wykłady
 • czas: 20 godz. warsztatów  (2 dni np. na feriach lub  krótsze spotkania przygotowujące do poszczególnych zajęć) oraz dwa spotkania superwizyjne w trakcie  trwania programu
 • materiały dla uczestników (podręcznik, ulotki, broszurki)
 • koszt przedsięwzięcia: 1500,- zł
 • uczestnicy otrzymują uprawnienia do realizacji samodzielnej programu