NOE - program profilaktyczny dla młodzieży

 

Mielec Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

 

 

Dla:

 • starszych uczniów szkół podstawowych
 • uczniów szkół średnich (wszystkich typów)

 

 

 

 

 

Zamierzone efekty:

 • ukazanie wartości:  PRAWDA - MIŁOŚĆ - WOLNOŚĆ
 • przekazanie wiedzy nt. problemów związanych z nadużywaniem alkoholu
 • nabycie postawy abstynenckiej
 • nabycie umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku

 

 

Organizacja programu:

 • grupa uczestników od 50 do 150 osób
 • sala mieszcząca wszystkich uczestników
 • forma pracy: warsztat, psychodrama z udziałem uczestników spotkania, przez całe spotkanie aktywny udział uczestników
 • nagłośnienie – mikrofon na długim kablu lub bezprzewodowy
 • tablica do pisania widoczna dla wszystkich
 • uczestnicy na końcu spotkania wypełniają krótką, anonimową ankietę- każdy powinien mieć ze sobą długopis lub ołówek
 • czas trwania programu: 3 godz. zegarowe
 • spotkanie prowadzone przez 3 osobowy zespół przeszkolonych realizatorów
 • cena: 900,- zł brutto/program