ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

 

 

 

 

Program terapeutyczny realizowany w Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu obejmuje zakres podstawowego program terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

Program terapii realizowany jest przez           7 tygodni.

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 15.00

 

 

Pacjenci Oddziału Dziennego maja możliwość korzystają z porad medycznych udzielanych przez lekarza psychiatrę.