PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

 

 

 

 

Program terapeutyczny w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzaleznienia realizowany jest w formie zajęć terapeutycznych grupowych i sesji indywidualnych.

 

Pacjenci Poradni mają możliwość korzystania z porad medycznych udzielanych przez lekarza psychiatrę.