Poradnictwo i interwencja kryzysowa

profilaktyka uzależnień szkolenia 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszajace prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Wpływa na zachowanie wszystkich osób doświadczających jej oraz biernych obserwatorów. U osób doświadczających przemocy zmieniają się zachowania, myślenie oraz postrzeganie rzeczywistości. Przemoc wpływa na całe funkcjonowanie ofiary, zmienia ją.

  

Myśląc o przemocy w rodzinie alkoholowej, często mamy przed oczami stereotyp: alkoholik, który pije i bije. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana, ponieważ w rolę ofiary lub sprawcy przemocy może wejść każda z osób w rodzinie. Wśród osób uzależnionych spotykamy dwa typy sprawców.  U części z nich skłonność do przemocy pojawia się w toku rozwoju uzależnienia. Nagromadzona złość, frustracja, bezsilność wobec własnego życia znajduje ujście w atakach agresji wobec bliskich osób. Dotyczy to także kobiet uzależnionych, które piją i są agresywne. W takiej sytuacji przemoc ustaje najczęściej po terapii odwykowej. Drugą grupę stanowią osoby, które stosowały przemoc, zanim doszło do uzależnienia. W takich przypadkach terapia jest trudniejsza. Muszą być w niej podjęte jednocześnie dwa problemy: przemoc i uzależnienie. Sprawczyniami przemocy stają się także żony alkoholików, bezradne wobec nałogu męża, często gnębione przez niego. Odreagowują doznane frustracje i upokorzenia na dzieciach. Ofiarami przemocy są najczęściej żony alkoholików i alkoholiczki. Cierpienie, które jest wynikiem doznawanej przemocy, skłania kobiety do szukania ulgi w alkoholu. W takich przypadkach szybko dochodzi do uzależnienia.  

 

 

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE JEST:

  • INTENCJONALNA - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  • SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
  • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE - sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
  • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

Strony: 1 2 3 Następna »