PROFILAKTYKA I SZKOLENIA

 

   Sst   strstron

 

alkohol uzależnienie odwykNZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów, kursów, treningów, maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

 

Prowadzi kursy doskonalące dla grup zawodowych ( m.in. kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, członków gminnych komisji, nauczycieli, pielegniarek, lekarzy, uczniów i rodziców) z zakresu uzależnień i innych problemów społecznych (przeciwdziałanie przemocy domowej, profilaktyki uzależnień, agresji). Warsztaty prowadzone są metodami aktywizującymi i interaktywnymi przez specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Szkolenia prowadzone są dla zorganizowanych grup (np. zgłoszonych przez instytucje lub organizacje) lub dla osób indywidualnych po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości uczestników.  Zgłoszenia do szkoleń prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym na adres ośrodka.