Program Ograniczania Picia - nowa oferta !

Program ograniczania picia – to oddziaływania indywidualne i/lub grupowe nakierowane na wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnego z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, zawierającym określone zasady dotyczące używania alkoholu (ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce).

Przed kwalifikacją do Programu obowiązuje konsultacja terapeutyczna.

Formy terapii:

  • sesje indywidualne,
  • sesje grupowe (np. psychoedukacja, treningi umiejętności),
  • sesje rodzinne,
  • farmakoterapia.

 

Czas trwania:

8-12 tygodni, spotkania minimum raz w tygodniu.

 

Realizatorzy programu:

  • specjaliści psychoterapii uzależnień,
  • specjaliści psychologii klinicznej lub w trakcie specjalizacji z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi,
  • w zakresie diagnostyki i farmakoterapii lekarz psychiatra posiadający doświadczenie  w pracy z osobami uzależnionymi.