Program Psychoedukacyjny dla osób szkodliwie pijących

Dla:

 • Kierowców, którym wstrzymano uprawnienia do prowadzenie pojazdów
 • Osób szkodliwie pijących zagrożonych uzależnieniem
 • Osób szkodliwie używających substancji psychoaktywnych

 

Zamierzone efekty:

 • wiedza na temat stylu picia - autodiognoza
 • wiedza na temat szkodliwości i wpływu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na organizm w związku z prowadzeniem pojazdów mechanicznych
 • korekta postaw i negatywnych zachowań

 

Ramowy program:

 • Moduł I -  regulacje prawne dotyczace prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • Moduł II - społeczne aspekty używania i nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Asertywne zachowania
 • Moduł III - statystyki dotyczące nietrzeźwości na drogach
 • Moduł IV - alkohol istota działania na organizm
 • Moduł V  - autodiagnoza - style picia alkoholu
 • Moduł VI - wpływ alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów mechanicznych

 

Organizacja:

 • mała grupa 6- 8 uczestników
 • forma pracy: warsztaty, wykłady, zajęcia symulacyjne,materiały dla uczestników
 • czas szkolenia: 16 godz. (2 spotkania). Zajęcia w godzinach popołudniowych
 • Cena: 400 zł / uczestnik 

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.