Program terapeutyczny

Program terapeutyczny Oddziału Dziennego zbudowany jest w oparciu o dwa główne elementy: 

 • program placówki – treści zawarte w tej części są wspólne dla wszystkich pacjentów, każdy kto podejmuje terapię musi je zrealizować w czasie swojego pobytu
 • osobiste plany terapii – ta część skoncentrowana jest na problemach charakterystycznych dla danego pacjenta. Program realizowany przez każdego z pacjentów zawiera  indywidualne zadania do realizacji. Mają one na celu zwiększenie świadomości własnych problemów, uczenie nowych zachowań, diagnozowanie deficytów oraz budowanie motywacji do zdobywania  umiejętności ważnych w trzeźwieniu.

 

 

Cele, nad którymi pracuje pacjent w trakcie 7-tygodniowej terapii w Oddziale Dziennym

 • Uzyskanie  wiedzy nt. objawów choroby alkoholowej
 • Próba rozpoznania przez pacjenta swoich objawów jako objawów uzależnienia
 • Rozpoczęcie pracy nad identyfikacją siebie jako alkoholika
 • Uświadomienie roli alkoholu w swoim życiu
 • Budowanie świadomości  własnej motywacji do leczenia
 • Praca nad destrukcją alkoholową
 • Budowanie świadomości własnych ograniczeń
 • Uświadomienie bezsilności wobec alkoholu
 • Rozpoznanie własnych doświadczeń związanych z utratą kontroli
 • Rozpoznanie i zmiana przekonań dotyczących własnego picia
 • Rozpoznawanie własnych symptomów głodu alkoholowego
 • Diagnoza osobistego radzenia sobie z głodem
 • Nabywanie wiedzy o konstruktywnych  sposobach radzenia sobie z głodem
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym

Strony: 1 2 Następna »