Program terapeutyczny

 • Rozpoznawanie przejawów działania  mechanizmów uzależnienia
 • Rozpoznanie dynamiki rozwoju uzależnienia  i  nałogowych zachowań w dotychczasowym  życiu
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania  i nazywania uczuć
 • Rozpoznawanie sposobów wyrażania własnych uczuć
 • Identyfikacja własnych problemów  w związku z trudnościami z rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć
 • Uczenie konstruktywnych form komunikacji
 • Uczenie podstawowych umiejętności interpersonalnych
 • Nabywanie wiedzy n.t. nawrotów choroby
 • Uczenie się rozpoznawania własnych sygnałów ostrzegawczych
 • Budowanie programu zapobiegania nawrotom.
 • Uczenie umiejętności zapobiegania nawrotom
 • Rozpoznanie "zasobów" mogących służyć trzeźwieniu
 • Diagnoza deficytów  mogących wpływać na jakość trzeźwienia.
 • Ocena stopnia przygotowania do radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach
 • Uczenie się budowania sieci wsparcia
 • Uzyskanie informacji dotyczących zachowań  użytecznych w trzeźwieniu.
 • Rozpoczęcie pracy nad trenowaniem nowych zachowań
 • Nadanie kierunku pracy nad rozwojem duchowym
 • Przekazanie informacji o AA i budowanie motywacji do korzystania z ruchu.
Strony: « Poprzednia 1 2