Psychoterapeuci

ZESPÓŁ  TERAPEUTYCZNY

 

AGNIESZKA  PAWLAK - socjolog, absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii w ujęciu integracyjnym (akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznegi i Psychiatrycznego), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA 783). Pracuje w podejściu integracyjnym.  Zakres pracy klinicznej obejmuje pracę z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie: uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (komputer i internet, hazard, zaburzenia jedzenia - bulimia) współuzależnienie, przeciwdziałanie przemocy  w rodzinie. Specjalizuje się w pracy z  osobami z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, DDD. Realizator szkoleń i programów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych. Pracuje pod superwiają.

 

 

JOLANTA SKOWRON-PIASECKA - psycholog, pedagog, absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii w ujęciu integracyjnym (akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień od alkoholu (certyfikat PARPA 920)  i innych środków psychoaktywnych (certyfikat KBdsPN SP0394/2009). Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej, łącząc różne podejścia psychoterapeutyczne.  Zakres pracy klinicznej to praca z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie: uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (komputer/internet, zaburzenia jedzenia, hazard) współuzależnienie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc osobom z syndromem DDA i DDD. Wieloletni instruktor i realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizator szkoleń edukacyjnych dla różnych grup zawodowych. Pracuje pod superwizją.