Regulamin Oddziału Dziennego

 

alkohol uzależnienie odwyk Oddzi Dzienny zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, które dobrowolnie wyraziły zgodę na leczenie lub zostały zobowiązane do  leczenia  przez sąd.

 

 

 

 

 

I. Organizacja terapii

 1. Zajęcia odbywają  się codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych wewnętrznie.
 2. Pełny cykl leczenia jednego pacjenta wynosi 7 tygodni
 3. Rozkład zajęć wynika z harmonogramu zajęć oddziału dziennego
 4. Grupa ma charakter otwarty: przyjęcia na grupę  odbywają  się co tydzień
 5. Na czas leczenia istnieje możliwość wydania zwolnienia L4

 

 

II. Zasady pobytu na oddziale

 1. Wymagana jest punktualność w przychodzeniu na zajęcia;
 2. Wszystkie zadania terapeutyczne należy wykonywać starannie i terminowo
 3. W trakcie terapii - obowiązuje zakaz używania alkoholu i innych środków zmieniających nastrój;
 4. Jeśli pacjent uczestniczący w terapii wie o innym pacjencie, który w trakcie leczenia na oddziale  używa alkoholu powinien on niezwłocznie przedstawić ten fakt na zajęciach grupowych
 5. Pacjent może skorzystać z przepustki na załatwienie spraw osobistych lub urzędowych w wymiarze 3 godzin na całość terapii. O zamiarze wzięcia przepustki powinien poinformować wcześniej na społeczności i uzyskać  zgodę  od swojego terapeuty prowadzącego. Nie można skorzystać z całości przepustki jednorazowo
 6. Nieobecności na zajęciach mogą zostać usprawiedliwione tylko po rozpatrzeniu sytuacji przez zespół terapeutyczny. Podanie przyczyny nieobecności przez uczestnika zajęć (nawet istotnej dla pacjenta) nie jest równoznaczne z usprawiedliwieniem nieobecności przez zespół terapeutyczny
 7. W trakcie pobytu na oddziale obowiązuje całkowity zakaz stosowania agresji fizycznej i słownej
 8. Wypowiedzi pacjentów na zajęciach mogą nastąpić po udzieleniu głosu przez prowadzącego;
 9. Każdy pacjent zobowiązany jest do zachowania tajemnicy terapii – nie ujawnia informacji o innych pacjentach poza terapią
 10. W trakcie terapii obowiązuje zakaz kontaktów: intymnych,  seksualnych  pomiędzy pacjentami
 11. Na zajęciach obowiązuje zakaz jedzenia i picia, a w trakcie przerw konsumpcja odbywa się tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu
 12. Grupa wybiera spośród siebie starostę, który jest odpowiedzialny za:
 • codzienne dostarczanie listy obecności pacjentów do rejestracji w trakcie długiej przerwy
 • porządek w pomieszczeniach oddziału
 • współpraca z personelem w zakresie spraw organizacyjnych;
 • inne, wynikające z ustaleń z kierownikiem oddziału dziennego

 

Strony: 1 2 Następna »