Sobą być - dobrze żyć - gimnazjalny elementarz profilaktyczny

 Dla:

 • Wychowanków  świetlic,  klubów  profilaktycznych
 • Wychowawców, pedagogów, rodziców

 

Zamierzone efekty:

 • Integracja zespołu klasowego
 • Zwiększenie wiedzy nt. środków psychoaktywnych
 • Wartości dla których warto żyć
 • Nabycie umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku
 • Nabycie postawy abstynenckiej i umiejętności trzeźwej zabawy
 • Wyposażenie wychowawców w warsztat pracy profilaktycznej z młodzieżą

 

Ramowy program:

 • Blok: „Grupa i ja”
 • Blok: „Ja i używki”
 • Blok: „Zdrowie i dobrze żyć”
 • Blok : „My w zabawie”
 • Blok: „ Osobisty i grupowy system wsparcia”

 

 Organizacja:

 • grupa uczestników 12-15 osób
 • większa sala, forma pracy: warsztaty, wykłady, materiały dla uczestników (podręcznik)
 • czas szkolenia: 10 godz. warsztatów  (2 dni) 
 • Cena: 1800 zł

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie uprawniającym do samodzielnej realizacji