Szkolenie dla członków GKPiRPA

hazard, DDA, przemoc domowa mielec

Zamierzone efekty:

 • Wyposażenie członków w wiedzę o problemach alkoholowych
 • Przygotowanie do tworzenia i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy
 • Interwencja wobec osób uzależnionych i ich rodzin – motywacja do leczenia

 

 

Ramowy program:

 • Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Interwencja wobec osoby uzależnionej
 • Budowanie koalicji
 • Spotkanie z osoba nadużywającą substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)
 • Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym
 • Zobowiązanie do leczenia
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Aspekty prawne
 • Profilaktyka dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Czas trwania szkolenia: 40 godzin szkolenia

Miejsce:  wariant I -  teren zleceniodawcy dla zgłoszonej grupy (8 – 15 osób)

                 wariant II -  NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu dla indywidualnych uczestników - (8 – 15 osób)

 

Cena:  wariant I- 3.800,- zł dla zgłoszonej grupy przez zleceniodawcę

            wariant II-  300,-zł dla indywidulnego uczestnika szkolenia

 

Organizacja: - większa sala np. w urzędzie lub w szkole

                          - forma: wykłady i warsztaty

                          - zestaw materiałów dla uczestników

                          - uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

 

 

Prowadzący: Pracownicy NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu

Termin realizacji: po uzgodnieniu z prowadzącym      

Bliższe informacje: Leszek Piasecki – tel. 502 372 785