Szkolenie dla właścicieli lokali i sprzedawców napojów alkoholowych

 

uzależnienia 

 

 

Dla:

 • właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe
 • sprzedawców w lokalach sprzedających napoje alkoholowe

 

 

 

 

Zamierzone efekty:

 • zapoznanie z aspektami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, szczególnie osobom nieletnim
 • zdobycie wiedzy o problemach alkoholowych osób nadużywających alkoholu
 • wypracowanie praktyki zwracania uwagi na wiek klientów kupujących alkohol
 • nauka umiejętności asertywnej odmowy przy próbie zakupu alkoholu przez osobę nieletnią

 

Organizacja programu:

 • grupa uczestników od 10 do 30 osób
 • sala mieszcząca wszystkich uczestników
 • rzutnik multimedialny
 • forma pracy: wykład, projekcja filmu video, warsztat
 • tablica do pisania widoczna dla wszystkich
 • materiały dla uczestników spotkania
 • czas trwania programu:  6 godz. szkoleniowe
 • Koszt: 1.000 zł/szkolenie

 

Prowadzący: Pracownicy NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Termin realizacji: po uzgodnieniu z prowadzącym           

Bliższe informacje: Leszek Piasecki – tel. 502 372 785