Terapia - Dorosłych Dzieci Alkoholików

Autodiagnoza syndromu DDA

 

Cechy charakterystyczne dla osób z syndromem DDA

 

Lęk przed utratą kontroli

    * staram się nie reagować zbyt emocjonalnie
    * lubię kiedy wszystko jest na swoim miejscu
    * czuję się zaniepokojony, kiedy mam świadomość, że nie panuję
nad wszystkim
    * czułbym się znacznie lepiej, gdybym miał większy wpływ na to, co się dzieje
    * ktoś w mojej rodzinie nie panował nad sobą
    * w mojej rodzinie miała miejsce przemoc fizyczna
    * w mojej rodzinie chaos wybuchał zupełnie niespodziewanie

 

Lęk przed uczuciami

    * trudno mi wyrażać uczucia
    * często nie jestem świadom swoich uczuć
    * czasami myślę, że uczucia są wyłącznie ciężarem
    * przeraża mnie, czego mógłbym się dowiedzieć, gdybym pozwolił sobie na jakiekolwiek uczucia
    * w mojej rodzinie nie należało wyrażać uczuć takich jak: wina, wstyd, lęk, radość, ból, miłość, złość, smutek

 

Lęk przed konfliktem

    * jeśli pojawia się konflikt, staram się rozładować sytuację
    * uważam, że konflikty są czymś złym i prowadzą do przemocy
    * za wszelką cenę staram się uniknąć konfliktu, dostosowuję się, zmieniam plany
    * konflikt w mojej rodzinie oznaczał przemoc
    * konflikt oznaczał, że ktoś się na kogoś wydzierał
    * w mojej rodzinie konflikt oznaczał, że ktoś mógł mnie opuścić fizycznie/emocjonalnie