Terapia - Dorosłych Dzieci Alkoholików

 

 

Zachowania kompulsywne

    * mam nałogowy (obsesyjny) stosunek do: punktualności, seksu, schludności, jedzenia, alkoholu, pracy, zakupów, korzystania z podręczników autoterapeutycznych, gromadzenia majątku, hazardu, praktyk religijnych

 

Tendencja do mylenia miłości z litością

    * przyciągają mnie ludzie, którym mogę pomóc lub których mogę wyleczyć
    * mam skłonność do nawiązywania blizszych znajomosci z osobami, które zostały zranione lub są trudno dostępne
    * największą bliskość odczuwam wówczas, gdy komuś pomagam
    * w mojej rodzinie zawsze ktoś miał kłopoty
    * w mojej rodzinie byłem dla wszystkich powiernikiem
    * w mojej rodzinie być blisko kogoś, oznaczało pomagać mu

 

Lęk przed porzuceniem

    * odejście jest dla mnie niezwykle trudne
    * nienawidzę mówić "żegnaj"
    * pozostawałem w bliskich związkach o wiele za długo, niż powinienem
    * kiedy ktoś bliski wyjeżdża, boję się, że nigdy więcej go/jej nie zobaczę
    * w mojej rodzinie ojciec/matka odeszli prawie bez słowa
    * członkowie mojej rodziny pojawiali się i znikali bez specjalnego uprzedzenia, a ja musiałem się jakoś dostosowywać
    * w mojej rodzinie byłem pozostawiony sam sobie

 

Myślenie kategoriami "białe" lub "czarne"

    * gdy staję wobec jakiegoś problemu, trudno mi wymyśleć więcej niż jedno rozwiązanie
    * mam skłonność do myślenia w kategoriach dobro-zło
    * zawsze wydaje mi się, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa
    * jeżeli ty masz rację, to ja na pewno się mylę
    * życie w mojej rodzinie było albo martwą ciszą, albo piekielnym sztormem
    * w mojej rodzinie stale posługiwaliśmy się takimi terminami, jak: zawsze, nigdy, bezwzględnie, całkowicie