Terapia uzależnienia od alkoholu

ośrodek odwykowy poradnia odwykowaAlkohol jest najpopularniejszym, najczęściej stosowanym i najlepiej znanym środkiem odurzającym wpływającym na psychikę człowieka oraz na jego funkcjonowanie. Umiarkowane i okazjonalne picie alkoholu spotyka się z akceptacją otoczenia, ponieważ jest to trunek pity na całym świecie i towarzyszy nam w różnych ważnych okolicznościach. Znane są również skutki jego nadużywania, które prowadzą do chronicznej choroby, zwanej uzależnieniem. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z charakteru tego uzależnienia, które przychodzi podstępnie i rozwija się w momencie, kiedy nie mamy o nim pojęcia. Zazwyczaj za późno dowiadujemy się o jego obecności. Uświadamiamy sobie wtedy, kiedy już bardzo trudno wyjść z sideł nałogu. Sam proces choroby podzielony jest na etapy. Na każdym z nich towarzyszy nam coraz większa destrukcja oraz pogorszenie stanu zdrowia.

 

Uzależnienie spowodowane używaniem alkoholu

to choroba nieuleczalna, przewlekła i stale postępująca, potencjalnie śmiertelna. Powoduje szereg groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Schorzenie znane ludzkości od tysięcy lat, mające podłoże w czynnikach biologicznych, np. genetycznych, psychologicznych, socjalnych i środowiskowych. 

 
Według obecnie obowiązującej X edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) : Zespół uzależnienia od alkoholu należy definiować jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc.

 1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia ("głód alkoholowy").
 2. Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (upośledzenie zdolności powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu).
 3. Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci majaczenie drżenne) lub używanie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych.
 4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.
 5. Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków.
 6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia. 

Osoby uzależnione różnią się od większości pacjentów ponieważ negują fakt własnej choroby, obawiają się rozstania z alkoholem i aktywnie bronią się przed leczeniem.  

 

Przyjęcie pacjenta do ośrodka

 • pierwsze spotkanie: założenie karty, wywiad, motywacja do leczenia
 • kolejne 2 - 3 spotkania diagnostyczne: diagnoza nozologiczna i problemowa
 • kolejne kilka spotkań motywacyjnych, przygotowujących do wejścia w spotkania terapeutyczne grupowe w programie podstawowym i pogłebionym
 • w trakcie programu terapeutycznego - indywidualne sesje terapeutyczne
 • porady medyczne

 

Strony: 1 2 3 Następna »