Terapia uzależnienia od alkoholu

 

 

Program pogłębiony terapii uzależnienia od alkoholu

 

 

opitu 

Ostatni etap pracy psychoterapeutycznej, związany z udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych pacjenta powstałych przed uzależnieniem. Pacjenci uczestniczą kolejno w dwóch grupach terapeutycznych w ramach pogłębionego programu terapeutycznego.

 

 

 

 

  • Grupa Radzenia sobie ze stresem.  Podczas zajęć pacjenci pracują nad osobistymi trudnościami, dawnymi problemami czy konfliktami. Dzięki pracy grupowej nabywają umiejętności inter- i intrapersonalnych, radzenia sobie z poczuciem wstydu i winy, rozpoznawaniem i wyrażaniem złości w konstruktywny sposób. Budują adekwatny obraz własnej osoby oraz wizję trzeźwego życia. Spotkania raz w tygodniu 2 godz.

 

WTOREK w godz. 1600 - 1800

 

 

  • Grupa Trzeźwość jest ostatnia grupą w programie terapeutycznym realizowanym w Ośrodku. Tematy zajęć obejmuja pracę nad umiejętnościami tworzenie bliskich i intymnych związków, budowania i rozszeżania systemu wsparcia, odkrywanie własnych potrzeb, planowaniem rozwoju osobistego i duchowego.Zajęcia odbywaja się jeden raz w tygodniu przez 2 godziny.

 

ŚRODA w godz. 1600 - 1800

  

Strony: « Poprzednia 1 2 3