Terapia współuzależnienia

oddział dzienny współuzależnienie Życie w bliskim emocjonalnym związku z osobą uzależnioną jest zarówno źródłem cierpień i zaburzeń emocjonalnych jak też wywiera negatywny wpływ na stan zdrowia somatycznego. Współuzależnienie obejmuje taki sposób reagowania na silnie stresową sytuację współżycia z osoba uzależnioną, bądź inną osobą działającą destrukcyjnie, który powoduje postępujące uwikłanie w tę sytuację. Osoba współuzależniona będzie próbowała wprowadzać zmiany, zmierzające jej zdaniem do poprawy sytuacji, jednak to, co będzie robiła, i tak będzie tę sytuację utrwalać i pogarszać.  

 

 

 

Współuzależnienie można więc określić jako:

 • utrwaloną formę uczestnictwa w długotrwałej i trudnej lub niszczącej sytuacji życiowej,
 • ograniczającą w sposób istotny swobodę wyboru postępowania
 • prowadzącą do pogorszenia własnego stanu
 • utrudniającą zmianę własnego położenia na lepsze.

 

Są to powody dla którego, osoby żyjące w zwiazkach z osobami uzależnionymi  powinny równeiż podjąc swoja terapię. Zachęcamy do skorzystania z Naszej oferty pomocy.

 

 

Przyjęcie pacjenta do programu terapeutycznego w ośrodku.

 • od 01.12.2017 nie jest wymagane skierowanie 
 • pierwsze spotkanie: założenie karty, wywiad, motywacja do kolejnych spotkań
 • kolejne 2 - 3 spotkania diagnostyczne:  diagnoza nozologiczna i problemowa
 • w razie potrzeb - porady medyczne
 • kolejne kilka spotkań indywidualnych przygotowuje do rozpoczęcia programu podstawowego grupowego.

 

 

Główne cele pracy ze współuzależnionymi:

 • rozpoznanie własnych aktualnych ról życiowych,
 • praca nad rozpoznaniem destrukcji, którą w życie wnosi osoba pijąca
 • rozpoznanie własnych reakcji na życie w destrukcyjnym związku
 • zdobycie wiedzy  dotyczącej współuzależnienia i funkcjonowania  w rodzinie dysfunkcyjnej,
 • nabycie wiedzy dotyczącej uzależnienia, odniesienia jej do własnego uwikłania w życie z osobą uzależnioną
 • rozpoczęcie pracy nad uznaniem własnego prawa do zmiany.

Strony: 1 2 Następna »