Terapia współuzależnienia

Praca w grupie terapeutycznej obejmuje program składający się z dwóch bloków tematycznych po 14 spotkań każdy. Zajęcia grupowe odbywają się jeden raz w tygodniu przez 2 godziny.

 

 

SPOTKANIA  GRUPY  DLA  WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

WTOREK w godz. 16 00 - 18 00

 

 

W ramach pracy nad Zrozumieniem własnego współudziału w chorobie alkoholowej – cz. I” - praca w grupie obejmuje tematy:

 • czym jest współuzależnienie
 • role dzieci w rodzinie alkoholowej
 • czym jest i jak się przejawia nadodpowiedzialność, nadkontrola, bezsilność- niekierowanie własnym życiem
 • psychologiczne skutki współuzależnienia
 • współuzależnienie – funkcjonowanie rodziny
 • zdobycie wiedzy czym jest uzależnienie, jakie są objawy i fazy choroby alkoholowej, jakie mechanizmy działają w chorobie alkoholowej
 • czym są nawroty choroby alkoholowej
 • zapoznanie z dysfunkcją rodziny alkoholowej

 

W ramach pracy nad „ Rozwojem osobistym – cz. II” praca obejmuje tematy:

 • zapoznanie z procesem zmian niezbędnych do rozwoju osobistego
 • praca nad rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć
 • zdobycie umiejętności niezbędnych do budowania poprawnej komunikacji interpersonalnej
 • wprowadzenie do zachowań asertywnych
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie z  przemocą, lękiem, złością
 • nabyciem umiejętności jak pomóc własnym dzieciom
 • praca nad zaspokajaniem własnych potrzeb życiowych
 • danie sobie prawa do bycia dobrą dla siebie

  

 

opitu W trakcie uczestnictwa w spotkaniach grupowych istnieje możliwość realizacji sesji terapeutycznych indywidualnych.

 

W uzasadnionych przypadkach pacjent realizuje program w kontakcie indywidualnym.

 

Grupę prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

   

 

 

 

Strony: « Poprzednia 1 2