Tryb przyjęcia na Oddział Dzienny

rodzina alkoholowa 


 

Przyjęcie  pacjenta  do Oddziału  Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

 

 

 

 

 1. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania po wcześniejszej rozmowie konsultacyjnej z kierownikiem Oddziału i wyznaczeniu terminu rozpoczęcia leczenia.

 2. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału  w miarę wolnych miejsc.

 3. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie   prawomocnego orzeczenia sądu.

 4. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia.

 5. Program terapeutyczny trwa siedem tygodni i realizowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 6. Warunkiem uczestniczenia w programie dziennym terapii jest podpisanie kontraktu terapeutycznego i zachowywanie abstynencji alkoholowej, narkotykowej i lekowej.

 7. Pacjenci w oddziale dziennym poddawani  są codziennie przed rozpoczęciem zajęć badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji.

 8.  W ramach terapii w oddziale dziennym pacjenci:

 • mają możliwość przeprowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych

 • mają możliwość konsultacji psychiatrycznej i psychologicznej

 • otrzymują materiały niezbędne do realizacji programu terapeutycznego

 • otrzymują jeden posiłek dziennie