UWAGA !!! Ważne informacje - zmiana w funkcjonowania Ośrodka

Od dnia 1 czerwca 2020 r. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień wznowił w ograniczonej liczbie udzielanie świadczeń dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionychw formie spotkań bezpośrednich. Spotkania realizowane są jedynie jako sesje indywidualne według ściśle określonej procedury i warunków sanitarnych. Szczegółowe informacje dotyczące odbycia takiej sesji znajdują się przed wejściem do ośrodka oraz podawane są pacjentom przed spotkaniem.
Nadal wstrzymane są do odwołania sesje psychoterapii grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.
 
Od dnia 6 lipca 2020 r. ośrodek wznawia zajęcia terapeutyczne w oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu w ograniczonej liczbie uczestników i formie. Maksymalna liczba pacjentów biorących udział w zajęciach w oddziale dziennym - to 6 osób. Kwalifikację pacjentów do terapii w oddziale dziennym i warunki przyjęcia określa Kierownik oddziału dziennego.
 
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących warunków leczenia, rozszerzenia lub ograniczenia ilości pacjentów leczonych w ośrodku informacje o tym będą podawane na bieżąco na stronie ośrodka.
 
Dyrektor ośrodka - Leszek Piasecki